Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evangelická mládež ve Stříteži


Informace pro všechny mladé lidi ze Stříteže

Naše mládež rozjíždí Cross club pro všechny, kteří si chtějí zasoutěžit, posedět a poklábosit u kávy nebo čaje a hlavně diskutovat o nejzávažnějších životních otázkách. Začínáme každý pátek v 19,30 v klubovně u volejbalového hřiště za Kulturním domem. Přijďte a poznejte pravý smysl života. Těšíme se na vás.


 

ObrazekBuďte srdečně vítáni na oficiálních stránkách evangelické mládeže ze Stříteže. Dovolte, abychom se zde krátce představili. Jak už samotný název a úvodní fotka napovídají, jsme skupinka mladých lidí, které spojuje několik společných rysů. Tím nejdůležitějším a nejzásadnějším rysem je víra v Pána Ježíše, skrze jehož krev prolitou na kříži můžeme být očištěni od hříchu a mít jistotu života věčného. S vědomím této radostné zvěsti evangelia se pravidelně scházíme, abychom Boha stále lépe poznávali a učili se žít tak, jak se to Jemu líbí. Pokud se chcete blíže dovědět, o čem to křesťanství vlastně je, vřele doporučujeme tento článek.

ObrazekNaše mládež je součástí Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV), které rozprostírá své působiště mezi Ostravou, Frýdkem, Návsím a Karvinou. Kromě SCEAVu působí naše mládež i pod záštitou Křesťanského společenství - Społeczności chrześcijańskiej (KS-SCh). Mládež ve Stříteži, stejně jako tamní kazatelská stanice, vznikla jako vyústění touhy věřících lidí po společenství u Božího slova navíc podpořené dočasným uvolněním politických poměrů na konci 60. let minulého století. Jak můžeme vidět až po dnešní dobu, byl to velmi požehnaný krok, jehož ovoce nám Pán dává zakoušet i dnes.

I když máme ve Stříteži mládež i kazatelskou stanici, evangelický kostel byste tady hledali marně, leda malou kapličku (viz. obrázek), která však slouží převážně k pohřbům.ObrazekStřítež je totiž součástí sboru SCEAV v Komorní Lhotce, kam patří i ostatní přilehlé vesnice(Smilovice, Hnojník a Řeka). Ovšem absence církevních budov nebrání našemu setkávání hned na několika úrovních. V kulturním domě se schází nedělní besídka, podobně jako naše mládež, každý týden a biblická hodina se pak koná jednou za měsíc.

Tolik tedy k celkové misijní práce ve Stříteži. Nyní bychom rádi nastínili život samotné mládeže. Pokud vás zajímají personální statistiky nebo souhrná charakteristika členů mládeže, můžete si přečíst tento článek.

Kromě pravidelných shromáždění u studia Božího slova se konají v pondělky nebo úterky setkání modlitební skupinky, kde vedeme modlitební zápas za požehnání naší mládeže, misijní práce ve Stříteži i v celém našem sboru. Docela novinkou je hudební skupina, která vznikla ve spolupráci se sousedními dorosty . Chceme tak využít naše hlasy a hru na nástroje ve službě na Boží vinici. Všechna setkání  naší mládeže jsou příjemně oživena zimním pobytem na horách, podzimní víkendovkou nebo letním jednodenním tábořením pod širým nebem.

Ne vždy se ale setkáváme sami. Párkrát do roka míváme společnou mládež (a v létě také stanový tábor na Goduli) s našimi kamarády ze Smilovic, Komorní Lhotky a Hnojníku. Některé specifické akce, jako např. víkendovou konferenci nebo smažení vaječiny máme na úrovni celého Frýdeckého seniorátu. Naši členové nemohou chybět ani na centrálních akcích jako XcamP, výšlap, vigilijka, na kterých se také aktivně podílejí na programu a organizaci.

Jak možná sami vidíte, naše mládež rozhodně nepodléhá stereotypu. To, že ve Stříteži mohla vzniknout mládež, že může nadále fungovat, že se můžeme společně učit z Božího slova a zažívat různé nevšední akce je výsledkem Božího požehnání. Chcete jej zažívat spolu s námi? Každý pátek v 18 hodin v Kulturním domě ve Stříteži se na vás budeme těšit.

Střítežská mládež